Ontwikkelde trainingen

in samenwerking met TNO heb ik afgelopen jaar verschillende trainingsconcepten op het gebied van gedragsverandering en werkbeleving ontwikkeld. Kenmerkend voor deze trainingsconcepten is de wetenschappelijke onderbouwing en de vertaling van recente onderzoeksresultaten naar praktische werkvormen. Centraal staat ervaringsleren en learning on the job. Praktische resultaten van deze trajecten zijn een beschrijving van het trainingsconcept met bijbehorend praktisch draaiboek/ protocol voor trainers. Voorbeelden zijn:

Training Beïnvloeden in dynamische sociale interacties
In dit project hebben we een training ontwikkeld voor cadetten van de KMA waarin zij leren om effectief te beïnvloeden in een 1-op-1 sociale interactie binnen een dynamische (interculturele) context. Onderdelen zijn onder andere het herkennen en erkennen van signalen die aanleiding geven tot een kort reflectiemoment. Dat kunnen externe signalen (vanuit de context of de gesprekspartner) zijn, maar ook interne signalen, de intuïtie.

’t Hart, M., Langelaan, S., Bloeme, D. & Sassen, J. (2013). Trainingsmethodieken STOP t.b.v. beïnvloedingsvaardigheden. Soesterberg: TNO (afdeling Training and Performance Innovations).

Training: Coping Flexibiliteit bij jonge militairen
In dit project ontwikkelen we een training om de mentale veerkracht van militairen te versterken. Aan de hand van innovatieve trainingsmechanismen maken zij kennis met verschillende coping stijlen waarmee ze hun coping flexibiliteit versterken. Het doel is dat militairen leren om het juiste coping gedrag in te zetten bij een diversiteit aan tegenslagen.

’t Hart, M., Visschedijk, G., Sassen, J. & Langelaan, S. (2013). Trainingsprotocol bij het project: Interventies en veldstudies mentale veerkracht: onderzoeken van interventiemethodieken voor het versterken van de mentale veerkracht van militairen. Soesterberg: TNO (afdeling Training and Performance Innovations).

Workshops Job Crafting
Op basis van de groepsgewijze trainingsmethodiek “Job Crafting” hebben we een training “Sleutelen aan je werk” ontwikkeld. Hiermee kan iedereen zijn werk interessanter, uitdagender en leuker maken. Door zelf kleine veranderingen in functietaken aan te brengen werk je aan duurzame inzetbaarheid. In (minimaal) twee sessies ga je met je collega’s op een creatieve en praktische manier samen aan de slag.

Langelaan, S. & Dorenbosch, L. (2012). Trainersprotocol bij Job crafting Training: “Sleutelen aan je werk”. Hoofddorp: TNO.

Coaching traject i-SKILLS 
In vervolg op de SKILLS-groepstrainingen hebben we een coaching traject ontwikkelt dat bestaat uit acht bijeenkomsten tussen coach en klant. Dit i-SKILLS traject kan je inzetten bij de begeleiding van mensen die iets anders willen met hun werk of die willen gaan werken. In het i-SKILLS werkboek vind je voor iedere bijeenkomst oefeningen beschreven. Hiermee werk je aan werkzoekvaardigheden zoals solliciteren en netwerken, maar ook aan probleemoplossend vermogen en zelfsturend gedrag (plannen maken, doelen en prioriteiten stellen) . Na afloop van het i-SKILLS coaching traject heeft jouw klant concreet zicht op wat hij kan (vaardigheden/kwaliteiten); wat hij leuk vindt (passies); wat zijn waarden zijn; wat hij wil in de toekomst (of een plan om hier achter te komen); de stappen die hij wil zetten om dit toekomstplan te bereiken (concreet stappenplan).

Lagerveld, S., Langelaan, S., Schelvis, R., & Kamperman, A. (2011). Werkboek ‘i-SKLLS voor begeleiders. versie 1.0’. Hoofddorp: TNO.

 Wil je meer weten over deze documenten? Neem dan contact met me op.