Methodiekbeschrijvingen

AD-VC
In opdracht van het AKC heb ik met een projectteam een methodiek opgesteld waarmee de arbeidsdeskundige beroepsgroep een verzameling voorbeeld-casuïstiek kan opbouwen.

de Boer, W., Langelaan, S., Cremer, R., Brouwer, S., & Muijzer, A. (2011). Methodiekbeschrijving arbeidsdeskundige voorbeeld casuïstiek. AKC onderzoekscahier 2, Professionalisering arbeidsdeskundig handelen. Hoofddorp: TNO/AKC.

Inventarisatie Loonwaardebepaling
In opdracht van het AKC heb ik, samen met Roos Schelvis, geïnventariseerd hoe arbeidsdeskundigen loonwaarde bepalen. We hebben de uitkomsten systematisch beschreven, resulterend in een aanbevolen arbeidsdeskundige methodiek (Klompé, NVVA).

Langelaan, S., Schelvis, R., (2012). Methodiek voor vaststelling van de Gerealiseerde Loonwaarde. AKC onderzoekscahier, Professionalisering arbeidsdeskundig handelen. Hoofddorp: TNO/AKC.

i-SKILLS
Na het succes van de SKILLS-groepstrainingen hebben we een coaching traject ontwikkelt dat bestaat uit acht bijeenkomsten tussen coach en klant. In deze i-SKILLS methodiekbeschrijving vind je de achtergronden en onderbouwing voor dit traject, samen met tips en trucs over de manier waarop je als coach je cliënt effectief benadert.

Lagerveld, S., & Langelaan, S. (2011). Methodiek beschrijving i-SKILLS. Hoofddorp: TNO.