Burnout & Bevlogenheid

In mijn promotie-onderzoek heb ik psychofysiologische aspecten en persoonlijkheidskenmerken van werkgerelateerd welbevinden (burnout en bevlogenheid) onderzocht.
De titel van mijn proefschrift is: “Burnout and Work Engagement: Exploring Individual and Psychophysiological Differences”.

Kaft Proefschrift

 

Promotie-datum: 16 februari 2007

Promotoren:
Prof. Dr. Wilmar Schaufeli
Prof. Dr. Lorenz van Doornen
Prof. Dr. Arnold Bakker

Vakgroep Sociale en Organisatie Psychologie, Universiteit Utrecht