Eigen Kracht & Zelfsturing

Veel professionals hebben de taak om anderen te activeren en motiveren. Bijvoorbeeld om stappen te nemen en zich te ontwikkelen. En steeds meer wordt daarbij gevraagd naar nieuwe manieren om dit te doen. Van zorgen voor naar zorgen dat is de slag die velen moeten maken. Deze professionele houding vraagt balanceren tussen vrijlaten en voldoende sturing bieden zodat de ander zijn doel bereikt.

Als professional vraagt dit veel van je. Want je wilt iemand helpen, Do's en Dont's Zelfsturingof hebt geen tijd om lang te luisteren, of je weet wel wat de beste oplossing voor de ander is. En daarom geef ik graag trainingen waarbij we oefenen met een andere begeleidingsaanpak. Als je anderen wilt Sturen op Eigen kracht vraagt dat eerst bij jezelf een omslag, en die omslag maak ik graag met je.

Jij en de andere deelnemers staan voorop in de training. Jullie kennis en vaardigheden zijn het vertrekpunt voor een gezamenlijk leerproces. Jullie vragen en ervaringen zetten we actief in om de specifieke doelen van de training te bepalen. Ik faciliteer en begeleid de oefeningen, bied gedegen theorie aan en stel kritische leervragen. Gedragsverandering staat daarbij centraal. Na afloop van een training “Sturen op Eigen Kracht” of “Sturen op Zelfsturing”:

  1. ken jij de voorwaarden en bestanddelen van zelfsturend gedrag;
  2. herken je de ‘hulpverlenersreflex‘;
  3. heb je geoefend met gedragsbeïnvloedingstechnieken waarmee je anderen kan activeren, motiveren en stimuleren;
  4. weet je hoe je kunt doorvragen vanuit de principes van Eigen Kracht;

Neem gerust contact met me op als je vrijblijvend wil praten over een training Zelfsturing of Eigen Kracht.

Deze trainingen geef ik geregeld in samenwerking met Radar Vertige, een toonaangevend trainingsbureau op het gebied van sociale zekerheid, handhaving, activering en weerbaarheid.